Event
De efterfrågade 100 konsulter om blodtryck. Ett svar stod ut
작성자 | Glen   날짜 | 2023.11.16   조회수 | 6,397
Teamet fortsatte med att undersöka den andra frågan i deras projekt. Resultaten av studien belyser en möjlighet att ingripa och stoppa skador, säger forskargruppen. Prata med ditt vårdteam om att regelbundet mäta ditt blodtryck hemma, även kallat självmät blodtrycksövervakning (SMBP). Blodtrycksmätning är det vanliga förfarandet. Under 2016 fann en liten studie på friska kvinnor https://lakemedel.net/smartstillande.html med ångest att två svenska massagesessioner under 4 veckor var kopplat till förbättrade vitala tecken, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens. Men när blodtrycket förblir högt under en längre tidsperiod har du sannolikt högt blodtryck, även känt som hypertoni. Hypertoni kan definieras som ett blodtryck på 140/90 mmHg eller högre, men risken för hjärt-kärlsjukdom börjar vid ett systoliskt blodtryck på runt 115 mmHg. Förhöjt blodtryck är den främsta orsaken till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och är den största dödsorsaken i världen genom stroke och hjärtinfarkter det orsakar. Kroppen har flera sätt att återställa blodtrycket till det normala. Kroppens kontroll av blodtrycket Högt blodtryck (hypertoni) är ett ihållande högt tryck i artärerna.

lakemedel
Obs: För patienter med långvarig användning av hypertoniläkemedel bör dosen minskas gradvis och även följa metoden för att minska dosen och sedan minska frekvensen av medicinering. Men många upplever att de behöver ta någon typ av medicin för att sänka blodtryckssiffrorna till hälsosammare nivåer. Det bästa sättet att veta om du har onormalt blodtryck är att ta ett blodtryckstest. Vår vision är att alla ska känna till sina blodtryckssiffror på samma sätt som de vet sin längd eller vikt, och vidta åtgärder för att hålla dem friska, nu och i framtiden. Studien definierade allvarligt högt blodtryck som 160/100 mm Hg eller högre. Du kan börja vidta åtgärder idag för att sänka ditt blodtryck och hålla det i schack. Du kan också läsa skälen till varför hemövervakning kan vara till hjälp och om det är rätt för dig i det här avsnittet, samt hur och när du ska mäta ditt blodtryck. Din läkare kommer att kunna ge dig råd om huruvida hemövervakning är lämplig för dig. Om du bestämmer dig för att mäta ditt blodtryck hemma kan du kanske få en monitor av sjukhuset eller en allmänläkare, men du kommer förmodligen att behöva köpa en hemmonitor.

Stressen med att få ditt blodtryck mätt på kliniken kan få ditt blodtryck att stiga tillfälligt, så din avläsning är högre än den borde vara - detta kallas white coat-effekten eller white coat-syndromet. Tillsammans med det faktum att du bara kan kontrollera ditt blodtryck på en klinik då och då, att hålla ett öga på dina siffror hemma kan ge dig och din läkare eller sjuksköterska en mer komplett bild av hur ditt blodtryck är från dag till dag, och hur väl dina behandlingar eller livsstilsförändringar fungerar. Videon nedan visar hur man håller ett hälsosamt blodtryck. De kan råda dig att sluta med din medicin, fortsätta ta den tills du får en ny eller byta till en ny medicin. Resultaten är baserade på en analys av åtta elektroniska journal- och försäkringsregisterdatabaser i USA, Tyskland och Sydkorea som inkluderar nästan 3 miljoner patienter som tar ett läkemedel för högt blodtryck för första gången utan historia av hjärtsjukdom eller stroke. Isolerad systolisk hypertoni, den vanligaste formen av högt blodtryck hos äldre vuxna, behandlas på samma sätt som vanligt högt blodtryck men kan kräva mer än en typ av blodtrycksmedicin.

För förhöjt blodtryck är målet att hålla ditt blodtryck från att utvecklas till klinisk hypertoni. Vi rekommenderar att, förutom att ta blodtrycksmätningar i operationen, bör läkare erbjuda 24-timmars ambulatorisk blodtrycksövervakning (ABPM) i hemmet till minst alla patienter i åldern 60 år och äldre vid bedömning av högt blodtryck. Mycket lågt blodtryck kan orsaka skador på organ, en process som kallas chock Shock Shock är ett livshotande tillstånd där blodflödet till organen är lågt, vilket minskar tillförseln av syre och därmed orsakar organskador och ibland dödsfall. Chock är en allvarlig följd av lågt blodtryck. Svar: Jag håller med din läkare om att aggressiv hantering av ditt blodtryck är motiverad. Är det rätt för dig att använda en blodtrycksmätare för hemmet? Ungefär en av fyra vuxna i Storbritannien har högt blodtryck och många fler som inte är medvetna om att de har tillståndet.